العلاقه بين unix و nginx

در سیستم UNIX هر پردازشی به عنوان یک کاربر مشخص اجرا می‎شود و nginx نیز از این قاعده مستثنی نیست. nginx под Windows

2023-02-03
    انمي ق
  1. Share
  2. renew_cert
  3. اوجه الاختلاف بين ال Linux و ال Unix
  4. exe تطلق برنامج Nginx
  5. 02:05 العلاقة one-to-many O2M
  6. ملاحظات : -
  7. Disclamer: لدي خبرة قليلة جدًا في nginx internals
  8. 3